Principalele noastre activitati

Printre principalele activități ale Sociatății Filantropice „Diana” se numără:

 • Acțiuni de facilitare a implementării aquis-ului comunitar în societatea românească;
 • Educarea în spiritul toleranței, solidarității, prieteniei și integrării europene;
 • Organizarea și desfășurarea programelor de integrare în societate pentru toate grupurile vulnerabile;
 • Conștientizarea tinerilor asupra responsabilităților care le revin în societate și să creeze deschidere pentru participarea la viața socială a comunității;
 • Colectarea de mijloace materiale și bănești în scopuri caritabile;
 • Promovarea drepturilor femeii în familie și societate;
 • Activități cultural-sportive și educative;
 • Acțiuni de informare a populatiei și a autorităților publice privind necesitatea integrării grupurilor vulnerabile și alte acțiuni în domeniul protecției și asistenței sociale;
 • Acțiuni de informare și sondare a opiniei publice pentru îmbunătățirea dialogului între populație și instituțiile publice;
 • Crearea unui mediu social destinat să faciliteze integrarea și coeziunea socială;
 • Organizarea unor cursuri de formare/instruire pe diferite domenii;
donatii filantropica diana Radauti